JADIKAN HARTA MENJADI LADANG KEBAIKAN

???? ????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ? ????? ?????????? ???? ?????? ??????? ??????? ???? ???????

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS Ali Imran : 92)